Bekijk hier ons uurrooster voor het sportjaar 2020- 2021.

 

Inschrijven voor het sportjaar 2020-2021
Omwille van de huidig geldende Covid-19 veiligheidsmaatregelen gaan onze inschrijvingen dit jaar iets anders verlopen. 

Vanaf maandag 27 juli 2020 kunnen enkel leden die aangesloten waren in het voorbije sportjaar (2019-2020) inschrijven voor het sportjaar 2020-2021.

  • Aangesloten leden

Leden die in het sportjaar 2019 - 2020 ingeschreven waren, krijgen vanaf maandag 27 juli 2020 voorrangsrecht om in te schrijven voor het nieuwe sportjaar.

Deze leden werden via mail op de hoogte gebracht van onze inschrijvingsperiode en de hierbij horende informatie.
Was je het vorige sportjaar bij ons aangesloten en heb je geen mailtje ontvangen, neem gerust contact op via info@ksvt-lembeek.be. 
 

  • Nieuwe leden

Nieuwe leden kunnen nu ook inschrijven via onderstaand inschrijvingsformulier. Proeflessen zijn niet mogelijk tijdens de 1e lesweek (7 september t.e.m. 13 september). Indien, na de 1e lesweek, sommige groepen niet volzet zijn, zal er mogelijkheid zijn om, na registratie en in beperkte mate, deel te nemen aan één proefles per discipline in de 3e week van september (Van 14 t/m 19/09/2020) (Met uitzondering van de selectiegroepen).

Indien U nog vragen hebt betreffende onze inschrijvingen, kan U altijd contact opnemen met onze vrijwilligers via info@ksvt-lembeek.be. Contacteer ons bij voorkeur via mail. We proberen zo snel mogelijk te reageren.
 

Start sportjaar
Ons sportjaar start vanaf 7 september 2020.

Opendeurdagen
Omwille van de huidig geldende Covid-19 maatregelen gaan onze openlesdagen niet door.
Proeflessen zijn niet mogelijk tijdens de 1e lesweek (7 september t.e.m. 13 september). Indien, na de 1e lesweek, sommige groepen niet volzet zijn, zal er mogelijkheid zijn om, na registratie en in beperkte mate, deel te nemen aan één proefles per discipline in de 3e week van september (Van 14 t/m 19/09/2020) (Met uitzondering van de selectiegroepen).

Lidgeld
Het lidgeld wordt betaald per discipline en omvat de verplichte bijdrage voor een Vlaamse overkoepelende sportfederatie, met name Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw (GYMFED), de verplichte verzekering en de clubbijdrage. 

Een overzicht van de verschillende lidgelden per discipline vind je hier terug. 

Huishoudelijk reglement 
Bij de betaling van het lidgeld aanvaard het lid en/of ouder de bepalingen van het reglement van de KSVT en verklaart het lid dat hij in goede gezondheid verkeert en beschikt over een medische toestemming om te sporten.

Ons huishoudelijk reglement kan je terugvinden in onze rubriek 'Clubinfo - Info & reglement'.

Privacyverklaring
K.S.V.T. Lembeek vzw hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer en de bescherming van uw persoonsgegevens.

Bij de betaling van het lidgeld aanvaard het lid deze privacyverklaring.

Onze privacyverklaring kan je terugvinden in onze rubriek 'Clubinfo - Info & reglement'.