K.S.V.T. Lembeek

K.Danza
Turn- & dansvereniging
 

 

K.S.V.T. VISIE HORIZON 2025
 

Onze visie is dat een sportclub een plaats van ontmoeting is, waar je met je gezin, je vrienden of
collega’s een fijne tijd doorbrengt. Mensen moeten uit eigen beweging komen sporten, niet om
medische redenen, of onder druk van vrienden, maar omdat het bij ons aangenaam en ook
gezellig sporten is.


Daarom zet het bestuur zich elke dag in om zoveel mogelijk sporters op de been te brengen. Via
aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten voor alle leeftijden in een moderne en aangename
sportaccommodatie.


Wij willen van een lidmaatschap aan de KSVT Lembeek een inspirerende en verrijkende ervaring
maken.


Het succes van de KSVT Lembeek schept verplichtingen. In de komende 5 jaar willen we de
unieke positie en de middelen van de vereniging inzetten om dit succes verder uit te bouwen.


Om dit te bereiken staan wij met name voor de volgende waarden, die we consequent hanteren
bij alles wat we doen:

 • Integriteit: Boven alles staat integriteit, in alles wat we doen, overal en altijd.

 • Respect: Wij hebben respect voor elk individu. Onze kracht ligt in onze overtuiging van de
  waarde van verscheidenheid van inbreng en van gelijke kansen voor iedereen.

 • Samenwerking: Teamwork is de sleutel tot ons succes. Dit zowel binnen als buiten het veld. Onze
  loyaliteit ligt in de eerste plaats bij de vereniging. Dit verplicht ons voortdurend van elkaar te
  leren en onze kennis en ervaring in te zetten en waar mogelijk met elkaar te delen. Daarnaast
  willen wij ook samenwerken met de scholen in de buurt en met de gemeente.

 • Deskundigheid: Een goed niveau van dienstverlening stelt hoge eisen aan onze professionaliteit.
  Wij streven voortdurend in een open relatie naar creativiteit, innovatie en slagvaardigheid. Wij
  staan ervoor om hoge kwaliteit te leveren om zo een langdurige en nauwe relatie met onze leden
  op te bouwen.

 • Duurzaamheid: Ook de sportwereld kan een rol spelen in de uitdagingen rond de
  klimaatverandering. Onze club wenst haar ecosportief beleid verder uit te werken voor het
  duurzaam verbruik van energie, water, afval,….