Naast onze basis dansgroepen hebben we ook 2 selectiegroepen dans: Rhythm addicts (jongerengroep -16) en de Sparkling Dancers (adultsgroep +16).
Na selectie kan men toetreden tot deze wedstrijdgroepen.

Ritme en danstechniek, maar ook samenwerken in groep en een goede groepsbeleving zijn hier onontbeerlijk. 

Deze groepen nemen jaarlijks deel aan verschillende optredens en aan verschillende wedstrijden binnen het Gymfed danscircuit.  

Om het niveau in deze selectiegroepen hoog te houden, verwachten wij van deze dansers dat zij ook deelnemen aan het reguliere dansaanbod binnen onze club. De gewone jazzlessen vormen een mooie basis en extra oefening voor de techniek, kracht en lenigheid.  

Onze selectiegroepen dans kunnen enkel meegevolgd worden na selectie

 

Rhythm Addict

Deze groep is na selectie toegankelijk voor meiden van 13 t.e.m. 16 jaar.

Hier wordt er wekelijks voluit gewerkt aan verschillende jazzdanstechnieken, lenigheidsoefeningen en dansbeleving.
Van deze meiden wordt er al een grote inzet gevraagd, het gevoel en de passie voor dans mag hier zeker niet ontbreken.

 

 

 

 

 

Sparkling Dancers

Deze groep is na selectie toegankelijk en dit vanaf 16 jaar tot ...
Wekelijks krijgen deze meiden 2 tot 3u les en wordt er gewerkt aan verschillende jazzdanstechnieken, sprongen, lenigheid, kracht en noem maar op...  Maar ook expressie, improvisatie en inleving vormen hier een belangrijk onderdeel.