K.S.V.T. Lembeek

K.Danza Lembeek 
Turn- & dansvereniging
 

 

K.S.V.T. MISSIE HORIZON 2025
 

Onze katholieke levensbeschouwing vormde oorspronkelijk de basis van ons sportbeleid. Vanuit
dit oogpunt beseffen wij dat iedere mens uniek is, dat ieder sportlid aandacht en waardering
verdient en dat rekening dient gehouden te worden met zijn of haar specifieke talenten en
kwaliteiten.


Onze leden vormen dus de basis voor onze doelstellingen. Voor de jeugdafdelingen ondertekende
onze club hiertoe het ‘Panathlon Charter’ over de Rechten van het Kind in de Sport.


Onze club wil hierin verder gaan en deze rechten beogen voor al haar leden. Deze rechten zijn:

  • Sport te beoefenen
  • Zich te vermaken
  • In een gezonde omgeving te sporten
  • Waardig behandeld te worden
  • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
  • Deel te nemen aan trainingen op maat van de sporter
  • Zich te meten aan sporters van hetzelfde niveau
  • Te rusten
  • De kans te krijgen om kampioen te worden of het niet te worden.


Binnen dit kader streven wij naar een zo deskundig mogelijke omkadering van onze leden. Dit
komt naar voren in de profielschetsen van de trainers op de verschillende niveaus en op de wijze
waarop de vereniging geleid wordt en waarbij vrijwilligers een zeer belangrijke plaats invullen.


Recreanten blijven onze hoofdmissie wat niet wegneemt dat wij ook steeds streven om onze
selectiegroepen naar een hoger niveau te brengen. We trachten dit mogelijk te maken door
extra middelen te voorzien zonder evenwel de kwaliteit van onze recreantengroepen in het
gedrang te brengen.


Daarnaast dient onze club sturing te geven aan de verdere uitbouw van de vereniging, in een
maatschappij dat in sneltempo evolueert.


Maar vooral wil onze club een belangrijke rol spelen in het sociale leven van mensen van Lembeek
en de omliggende gemeenten. Onze familiale sfeer zorgt er mee voor dat onze leden zich ‘thuis’
voelen in de club en dat er sociale contacten ontstaan.