Niet alleen techniek maar ook de drive en de passie maken van jou een goede danser.

Na selectie kan men toetreden tot onze adults selectiegroep jazz: Sparkling Dancers (adultsgroep +16).

Deze selectiegroepen neemt jaarlijks deel aan verschillende optredens en aan verschillende wedstrijden binnen. Ritme en danstechniek, maar ook samenwerken in groep en een goede groepsbeleving zijn hier onontbeerlijk.

Wekelijks krijgen deze dansers 2 tot 3u les en wordt er gewerkt aan verschillende jazzdanstechnieken, sprongen, lenigheid, kracht en noem maar op... Maar ook expressie, improvisatie en inleving vormen hier een belangrijk onderdeel.

Deze selectiegroep heeft wekelijks 1u30 dansles. 

Om het niveau in deze selectiegroepen hoog te houden, verwachten wij van de dansers dat zij ook deelnemen aan het reguliere dansaanbod binnen onze club. De gewone jazzlessen vormen een mooie basis en extra oefening voor de techniek, kracht en lenigheid. Ook de overige aangeboden dansdisciplines vormen een grote meerwaarde. 

Onze selectiegroepen dans kunnen enkel meegevolgd worden na selectie. Voor het sportjaar 2023-2024, vinden de selectielessen voor deze adultsgroep plaats tijdens de openlesdagen in september 2023. 

 

LESUREN (2023-2024)

SPARKLING DANCERS (Vanaf °2008)
zondag 9u30 tot 11u