Onze inschrijvingsperiode voor het sportjaar 2019-2020 is afgelopen.

Bekijk hier ons uurrooster voor het sportjaar 2019 - 2020.

 

 

  • Inschrijven voor het sportjaar 2019-2020

Onze inschrijvingsprocedure verloopt enkel nog online. Inschrijvingen kunnen ingegeven worden via ons online inschrijvings- & betalingssysteem. Zowel huidige leden als nieuwe leden kunnen zich via deze weg inschrijven in onze club.

Leden die in het sportjaar sept 2018- juni 2019 ingeschreven waren krijgen vanaf 24 juni 2019 voorrangsrecht om in te schrijven voor het nieuwe sportjaar. De inschrijvingsprocedure zal via mail gecommuniceerd worden. 
Nieuwe leden kunnen vanaf 8 juli 2019 inschrijven via het inschrijvingsformulier (beschikbaar vanaf 8 juli) onderaan deze pagina . 

Let op: na het vervolledigen van ons inschrijvingsformulier wordt je automatisch doorgestuurd naar een online betalingssysteem. Uw inschrijving bij onze club wordt pas geregistreerd na ontvangst van het lidgeld. 

 

  • Start sportjaar

 

Ons sportjaar start vanaf 9 september 2019.

 

  • Opendeurdagen

Van 9 tot 21 september kunnen geïnteresseerden één les per discipline komen meevolgen, met uitzondering van onze keurturnen- & tumblingploeg en onze trampolineploeg. 
Overtuigd, dan is er nog de mogelijkheid om online in te schrijven. 

Hou er wel rekening mee dat bepaalde groepen snel aan hun limiet zitten en wij ons dan het recht behouden om je inschrijving te weigeren.

 

  • Selectiegroepen 

Selectie dans: tijdens de openlesdagen kan er deelgenomen worden aan onze selectiegroepen 'Rythm addicts' voor dansers van 10 t.e.m. 15 jaar en 'Sparkling Dancers' voor dansers vanaf 16 jaar. Na deelname aan deze lessen wordt er bekeken of er al dan niet verdere deelname mogelijk is. 

Selectie keurturnen & tumbling: voor deze groepen wordt er een testdag voorzien op zaterdag 29 juni 2019. Meer info hierover kan je hier terugvinden. 

Selectie trampoline: voor deze groepen zijn er geen testdagen meer voorzien. 

 

  • Lidgeld

Het lidgeld wordt betaald per discipline en omvat de verplichte bijdrage voor een Vlaamse overkoepelende sportfederatie, met name Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw (GYMFED), de verplichte verzekering en de clubbijdrage. 
Een overzicht van de verschillende lidgelden per discipline vind je hier terug. 

  • Huishoudelijk reglement 

Bij de betaling van het lidgeld aanvaard het lid en/of ouder de bepalingen van het reglement van de KSVT en verklaart het lid dat hij in goede gezondheid verkeert en beschikt over een medische toestemming om te sporten.

Ons huishoudelijk reglement kan je terugvinden in onze rubriek 'Clubinfo - Info & reglement'.

 

  • Privacyverklaring

K.S.V.T. Lembeek vzw hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer en de bescherming van uw persoonsgegevens.
Bij de betaling van het lidgeld aanvaard het lid deze privacyverklaring.

Onze privacyverklaring kan je terugvinden in onze rubriek 'Clubinfo - Info & reglement'.