Het lessenrooster & inschrijvingsformulier voor 2018-2019 vind je onderaan deze pagina.

Bekijk hier ons uurrooster voor het sportjaar 2018 - 2019.

 

 

  • Inschrijven voor het sportjaar 2018-2019

Vanaf dit jaar verloopt onze inschrijvingsprocedure enkel nog online. Inschrijvingen kunnen ingegeven worden via ons online inschrijvings- & betalingssysteem. Zowel huidige leden als nieuwe leden kunnen zich via deze weg inschrijven in onze club. Vanaf 18 juni 2018 kunnen jullie de nodige formulieren hier terugvinden. 

Let op: na het vervolledigen van ons inschrijvingsformulier wordt je automatisch doorgestuurd naar een online betalingssysteem. Uw inschrijving bij onze club wordt pas geregistreerd na ontvangst van het lidgeld. 

 

  • Start sportjaar

 

Ons sportjaar start vanaf 10 september 2018.

Opgepast: onze lessen Multi-skillz gaan pas van start vanaf dinsdag 18 september 2018!

 

  • Opendeurdagen

Van 10 tot 21 september kunnen geïnteresseerden één les per discipline komen meevolgen, met uitzondering van onze keurturnen- & tumblingploeg. 
Overtuigd, dan is er nog de mogelijkheid om online in te schrijven. 

Hou er wel rekening mee dat bepaalde groepen snel aan hun limiet zitten en wij ons dan het recht behouden om je inschrijving te weigeren.

 

  • Selectiegroepen 

Selectie dans: tijdens de openlesdagen kan er deelgenomen worden aan onze selectiegroepen 'Rythm addicts' voor dansers van 10 t.e.m. 15 jaar en 'Sparkling Dancers' voor dansers vanaf 16 jaar. Na deelname aan deze lessen wordt er bekeken of er al dan niet verdere deelname mogelijk is. 

Selectie trampoline: op zaterdag 22 september 2018 gaat er een selectie trampoline door:

- 12 jarigen zijn welkom vanaf 9u tot 11u

+12 jarigen vanaf 11u tot 13u.

Na deelname aan deze selectiedag wordt er bekeken of er al dan niet verdere deelname mogelijk is. 

Selectie keurturnen & tumbling: voor deze groepen zijn er geen openlesdagen voorzien. Selectie wordt gedaan vanuit onze massagroepen turnen in ons open aanbod. 

 

  • Lidgeld

Het lidgeld wordt betaald per discipline en omvat de verplichte bijdrage voor een Vlaamse overkoepelende sportfederatie, met name Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw (GYMFED), de verplichte verzekering en de clubbijdrage. 
Een overzicht van de verschillende lidgelden per discipline vind je hier terug. 

  • Huishoudelijk reglement 

Bij de betaling van het lidgeld aanvaard het lid en/of ouder de bepalingen van het reglement van de KSVT en verklaart het lid dat hij in goede gezondheid verkeert en beschikt over een medische toestemming om te sporten.

Ons huishoudelijk reglement kan je terugvinden in onze rubriek 'Clubinfo - Formulieren'.

 

  • Privacyverklaring

K.S.V.T. Lembeek vzw hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer en de bescherming van uw persoonsgegevens.
Bij de betaling van het lidgeld aanvaard het lid deze privacyverklaring.

Onze privacyverklaring kan je terugvinden in onze rubriek 'Clubinfo - Formulieren'.