Gymnastiek voor jongens 

Ook jongens krijgen hun plaats binnen de KSVT. 

Tot het 3de kleuterklasje kunnen jongens terecht in onze
gemengde kleuterturnlessen. Vanaf het 1ste leerjaar tot het 6de leerjaar
splitsen we onze turnlessen op voor jongens en meisjes.

In onze turnlessen voor jongens (1ste tot 6de leerjaar) wordt er
op een recreatieve manier gewerkt rond de vooropgestelde doelstellingen per groep.
Naast het ontwikkelen van de basisvaardigheden kracht, lenigheid en vormspanning
werkt men ook op de lange mat, herenbrug, rekstok....

In deze groep wordt er gewerkt met het Gymstar Programma van onze federatie. 
Tijdens onze brevetjesdag eind mei worden de evaluaties en aangeleerde vaardigheden
afgenomen.


LESUREN (2024-2025)

JONGENS 1 (1ste & 2de leerjaar)
woensdag 13u30 tot 14u30 

JONGENS 2 (2de tot 5de leerjaar)
woensdag 17u tot 18u

12 jaar en ouder? 
Ga naar onze Gymteens

17 jaar en ouder? 
Ga naar onze Gymplus