LIDMAATSCHAP GYMFED

Als lid van de KSVT word je ook lid van GYMFED.

 • Hierdoor krijg je een aantal voordelen:

   Toegang tot ‘Mijn gymfed’ waar je heel wat interessante informatie kan vinden rond jouw discipline.
   Bij deelname aan wedstrijden kan je hier ook jouw resultaten bekijken.
   Deelname aan activiteiten georganiseerd door Gymfed.
   Extra voordelen bij aankoop van kledij bij Agiva .
   5% korting in jeugdherbergen van ‘HI Hostels’ in Vlaanderen en Nederland.
   Op vertoon van je lidkaart krijg je toegang aan ledentarief op tal van activiteiten/wedstrijden (uitgezonderd Gymgala en internationale evenementen) georganiseerd door Gymfed.

  Meer info op www.gymfed.be

 

VERZEKERING


Als lid van de KSVT word je natuurlijk ook verzekerd. Na betaling van het lidgeld ben je lid van de K.S.V.T. Lembeek en kan je aanspraak maken op een tussenkomst van de betrokken verzekeraar in geval van een letsel overeenkomstig de geldende polisvoorwaarden.

 • Wat wordt gedekt:

   Lichamelijke letsels die de leden oplopen tijdens de lesuren en op de normale weg tussen de woonplaats en de sportzaal van de K.S.V.T.
   Lichamelijke letsels tengevolge van ongevallen die plaatsvinden tijdens een sportactiviteit ( wedstrijd, open sportdag ) die, én georganiseerd wordt door de K.S.V.T. én gebeurt onder het toezicht van een train(st)er van de K.S.V.T.


 • Voorwaarden:

   Het lid of de ouders dienen binnen de 24u na het ongeval de train(st)er en/of bestuurslid hiervan op de hoogte te brengen en een schadeformulier aan te vragen.
   Het lid of de ouders zullen dit formulier volledig en waarheidsgetrouw invullen overeenkomstig de begeleidende instructies en dit binnen de 2 werkdagen overhandigen aan de train(st)er en/of bestuurslid.
   De K.S.V.T. kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de niet-aanvaarding van een schadedossier door de verzekeraar.