Vanaf 25/05/2018 treed de nieuwe wetgeving rond privacy,
de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (of General Data Protection Regulation (GDPR)), in werking.

Deze Europese wetgeving bepaalt dat elke organisatie die persoonsgegegevens opslaat/gebruikt/verwerkt zich in orde moet stellen met een aantal regels.
Ook wij als club engageren ons om te voldoen aan deze privacy wetgeving. 

Onze GDPR Privacyverklaring kan je terugvinden onder de rubriek ' Clubinfo - Formulieren & downloads ' .