Vanaf 25/05/2018 treed de nieuwe wetgeving rond privacy,
de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (of General Data Protection Regulation (GDPR)), in werking.

Deze Europese wetgeving bepaalt dat elke organisatie die persoonsgegegevens opslaat/gebruikt/verwerkt zich in orde moet stellen met een aantal regels.
Ook wij als club engageren ons om te voldoen aan deze privacy wetgeving. 

Onze GDPR Privacyverklaring kan je hier terugvinden.